Хөтөлбөрийн давуу талууд

Математик

Математикийн туршлагатай багаар сонгон гүнзгийрүүлсэн агуулгаар хүүхэд бүрийг сургаж, олимпиад уралдаан тэмцээнд бэлтэнэ

Програмчлал

Сурагчдыг бага наснаас эхлэн компьютер технологитой таницуулан код программчлалын мэдлэг олгож, хуухэд бур код бичих чадварыг эзэмшинэ

1-5 ангидаа элсэлт авч байна

Англи хэл

2-р ангиас дүрэм, яриа хосолсон хэлбэрээр англи хэлний хичээлийг орж, дэлхийд гарах гарцыг таниулна

Шинжлэх ухаан

Байгалийн ухааны суурь хичээлүүдийг туршилт судалгаа, онол хосолсон байдлаар явуулж, шинжлэх ухаанч сэтгэлгээг хөгжүүлэн, сонирхлоор нь хөтлөн, ирээдүйд инженер болох суурийг бэлтгэнэ

Хөтөлбөрийн давуу талууд

Системд суурилсан сургалт Бид Монгол улсынхаа боловсролын IT салбарт тулгамдаж буй асуудлыг бурэн шийдэж чадлаа. Мэргэжлийн код, программчлалын сургалтын платформыг зохион бутээж, сургалтандаа нэвтрүүлээд 2 жил болсон байна. Энэ хугацаанд улс; нийслэл, дүүргийн олимпиадуудаас 8 алт, 5 мөнгө, 4 хүрэл медалиудыг сурагчид маань хүртсэн юм. Мөн манай сургалтын платформд цахим хэлбэрээр өдөрт 1000 орчим багш, сурагчид бодлого бодон, код програмчлалын хичээлд шамдан суралцаж байна. Ийнхүү үйл ажиллагаа өргөжүүлэн "АСУРИ" сургуулийг үүсгэн байгуулж, сургалтын платформыг ашиглан бүх сурагчдыг сурлагын өндөр тувшинд амжилттай сургах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Цаашид бид системд суурилсан сургалтын тоголцоог алсын хараа болгож улс даяар өргөн далайцтайгаар нэвтрүүлэх агуу зорилгын төлөө ажилласаар байна. Та бүхэн www.accepted.mn системтэй танилцаарай.

Хөгжүүлэх сургалт

Математик програмчлалын дугуйланд бүх сурагчид жилийн турш хамрагдана.

Бусад дугуйланд улирал бүр ээлжлэн хамрагдана. Ийнхүү жилийн туршид бүх дугуйланд хамрагдана

1

Сургалтын орчин

Спорт заал, дасгал хөдөлгөөн

2

Номын сан

2

Шинжлэх ухааны лабратори

2

Эрүүл хоол хүнс

2

Компьютерын лабратори

2

Стандартчилагдсан анги, танхим

2